سمینار

 

 


از آغاز مدلاژ تا یه استودیو الیت : همه چیز برای دانش جویان و طراح‌های ناخن ما ، آماده می‌باشد. برای شرکت در کلاسهای ما در آلمان با ما تماس بگیرید.

 

Catherine Nail Collection GmbH

T: 0049 (0)5606 - 53030

F: 0049 (0)5606 - 530318