مد ناخن

 

 

به خودتان اجازه الهام گرفتن دهید.

کتاب و مجله استایل کاترین با همکاری مدیا گروپ کاترین همواره منتشر میشود. بیش از ۱۵۰ صفحه مٔد در باره ناخن و طراحی‌ ناخن. از تمامی‌ نقاط زمین ، عکس و فیلم. با ورق زدن این  مجموعه حتما ایدهٔ‌های جدیدی هم به شما الهام میشود.

Catherine Nail Collection GmbH

T: 0049 (0)5606 - 53030

F: 0049 (0)5606 - 530318