(copy 1)

دستگاه‌ها و لوازم جانبی

برای کشت ناخن کلاسیک ، مانیکور و پدیکور محصولات بسیار مقاوم و حرفه ایی را برای شما آماده کرده ایم.

لامپ‌ها و ماشین‌های سوهانی برقی‌ که بسیار خاص طراحی و تست شده اند. در واقع طمع وسایل و امکاناتی که در سالن‌های مجهز کاترین باید وجود داشته باشند.

 

Catherine Nail Collection GmbH

T: 0049 (0)5606 - 53030

F: 0049 (0)5606 - 530318