Gele & Nail Polishes

 

 

ناخنهای زیبا، حالا به هر معنی ممکن  حالا یا پودر، یا مدلاژ ، یا ژل ‌های نهایی

در سبد محصولات ما ،کیفیت موج میزنند. محصولات ما به راحتی‌ این امکان را به شما به عنوانه یک طراحی حرفی‌ را میدهند تا آنچه در فکر خود دارید را بر روی ناخنهای مشتریان خود خلق نماید .

تا آنجایی که چشم کار می‌کند ،رنگ ، پاستل ، نئون ، سرخ ، جدیدترین رنگها ، رنگ‌های کلاسیک ، همه و همه

 

Catherine Nail Collection GmbH

T: 0049 (0)5606 - 53030

F: 0049 (0)5606 - 530318