محصولات

با کاترین ، ناخنهای شما در دستان مطمئنی هستند.بالاترین هدف ما همواره محافظت از دستان شما می‌باشد.یک سیستم چسبنند زیبا، محصولات با کیفیت برای محافظت از دستان و ناخنهای شما ، و مجموعه بینظیر و کامل از رنگ‌ها و لاک‌های بی‌ نظیر ما ، همه و همه در تلاش برای زیباتر کردن دستان شما هستند.

تمامی‌ محصولات جانبی دست و پا ، که برای سلامتی آنها مفید هستند ، تقویت کنندها ، محافظت کنندها ، و کلی‌ محصولات لازم برای پوست شما ، همه را ما برای شما آماده کرده ایم .

همچنین برای سالنها و تمام کسانی‌ که این کار را به عنوا یک حرفه و هنر دنبال میکنند.

Catherine Nail Collection GmbH

T: 0049 (0)5606 - 53030

F: 0049 (0)5606 - 530318